Ai merch rhyw denant bychan, anniddan wyt yn awr

Am f’annwyl briod rydw-i ‘n cwynfan

Balchder ar y cynta’ i ddiogofaint ddygodd Efa

Blode’r gwinwydd aea’ a gwanwyn

Braf ydy’ch bywolieth, wr llyweth, yn llan

Bun fain gain gu, harddwch tegwch ty

Clodforwn am rodd o fodd y Gorucha’

Croeso, ‘r gog lawen a llwydwen ei lliw

Cydblethwn gerdd fwyn ar dwyn yn llawn donie

Cydglymwn fawr glod ar ddiwrnod hyfrydol

Cydgodwn trwy’n gwlad, gwnawn ganiad ar gynnydd

Cydnesed pob crefftwr, yn wydd ac yn bannwr

Cydneswch, holl Gymry, gan dannu yr un don

Cydneswch ynghyd un fryd yn hyfrydol

Cydneswch yma, bawb, yn glir i ystyried gwir ystori

Cyd-rown y bore o’n gene gan i’r dilys lan Nadolig

Cydunwn, Brotestanied, deffrown ar doriad dydd

Chwe sir Gwynedd fwynedd fannau

Chwi weision unDuw Iesu

Chwi, frodyr, ymhyfrydwch, a chydbarhaed brawdgarwch

Da dylen roi’n bryd i gydgadw

Dechreue’r meddwyn alw

Deffro, ‘r Cymro, heb ruso’n brysur

Deffro, Gristion, ac ystyria

Deffroed, deffroed pob Cristion

Deffrowch a dowch drwy gadarn ffydd

Dihuned pob rhyw Gymro i gofio’r Arglwydd cyfion

Doed holl foneddigion, gwyr tirion eu tai

Doed pob oferddyn yn un efo a nyni

Dowch, Gristnogion cywir galon

Dowch yn hyddysg, fawrddysg feirddion,

Dowch yn nes, y llancie swagar

Dowch, ferched a morynion, i ystyrio ‘nghlwy

Duw Frenin y nef, O! gwrando fy llef

Duw Frenin y trugaredd, ti a wnest y nef a’i sylfaen gref

Duw Tad, mae’n gwlad dan gledi

Duw, nefol awdur yr eneidie

Dydi, bechadur bydol, un haeddol, ystyr heddiw

Dydd da fo i Gydwybod mewn claear nod clir

Dydd da fo i Hywel ffel ei ffydd

Dydd da fo i’m cymdoges fwyn gynnes ei gwawr

Dydd da fo i’m gwr priod hoff hynod ei ffydd

Dydd da fo i’r gog luosog leisie

Dydd da fo i’r gwr dawnus, da weddus, di-wawd

Dydd da fo i’r hedydd llonydd llwyd

Dydd da fo iti, ‘r dafarn, dy diddan a da

Dydd da i’r trafaeliwr llwyd ei wedd

Dyma ddiwrnod gorfoleddus

Dyrchafwn ein llef, edrychwn tua’r nef

Fy ffrins a’m cymydogion

Fy hen gyfeillion, oferddynion

Fy hen gyfnither Mari oedd gynt yn firi ar fanc

Fy hen gymdogion, clywch gynghorion

Fy morwyn oedd doe fawr i mi

Fy mrawd Hywel, clyw f’anghaffel

Fy modyr cyfoethogion, rai caled galon, gwyliwch

F’odiaethol fwyn gymdeithion, rai mwynion maith

Ffarwel i’m cangen liwus lawen

Gan Jacob wir achles roedd deuddeg mab cynnes

Gwir Frenin nefol gaere, wyt Un a Thri

Gwlad Canaan sydd fendigaid i’r enaid yn wirionedd

Gwraig y cybydd dedwydd dwys

Gwraig y dafarn hoyw, oes yma gwrw i’w gael

Gwrandewch alarus gwynion, ochneidion trymion trist

Gwrandewch ar adrodd hanes trwstan

Gwrandewch, fy nghymdogion, fy nghwynion a ‘nghost

Gwrandewch, y Cymry hawddgar

Gwrandewch, y glan deulu, felly mae f’ewyllys

Gwrandewch, y tenantied, o bared i bost

Gwrando di, ‘r meddwyn, yn ddygyn dy ddull

Gyrru’r ydwyf mor garedig at ffrind unig diddig da

Hil Adda hen, dihunwch

Hil Adda ufudda’ foddol

Holl brydyddion fuddiol foddion sydd Gristnogion

Holl brydyddion gwiwlon gole

Holl drigolion gwiwlon, gwelwch

Holl Gristnogion, dynion dawnus

Holl wyr a gwragedd Deau a Gwynedd

Holl wyr yr eglwys wastad wedd

I’ch annerch chwi, fy mhriod weddus

I’r Arglwydd cenwch newydd gan

Lliw rhosyn yr ha’ sy heb golli ei gair da

#Moddion annwyl, madde, Oen, inni

Mor union rwy’n gyrru annerch i’m gwraig a’m plant

Myfyriwch, holl Gristnogion, a gwyliwch rhag i’r galon

Naturieth pawb sy at arian mor llydan ym mhob lle

Nid oes neb heb ei feie medd gair Ysgrythure

O flaen eich drws, goludog galonnog enwog wr

O! Arglwydd hollalluog, Duw Tad o’r nef

O! Arglwydd nefol freiniol fri

O! Arglwydd, clyw gwynion dewisol dy weision

O! Dduw trugarog, rywiog Ri

O! ddyn, O! ddyn, ystyria dy gyflwr gynt yn Adda

O! gwae holl wragedd mwynedd meinion

#On’d ydyw ei le fo yn fwy parchedig na gwynie maswedd ganu miwsig

O! pob Cymraes a Chymro

Och! alar mawr digymar

Och! fe’m rhodded mewn caethiwed

Ow! ‘r cyfaill anfodlongar, maith alar

Ow! ‘r holl gybyddion breision bryd

Ow! beth a wnawn gan gyflawn drymder

Ow! deffro Loeger loywber le

Ow! f’annwyl blant i, fy nghri sydd dosturus

Ow! f’annwyl gariad i, gwrandewch fy ngwaedd a’m cri

Ow! fy ngeneth lyweth lon

Ow! gwrando, Cydwybod, gwyn ormod gen-i

Ow! gwrando, fy nghariad, wir leuad wawr lon

Ow! hen dyrnas Loeger sy a’i nifer yn wan

Pa beth yw’ch busnes fod ffordd yma

Pa beth yw’r ddeilen sydd dan ddwylo

Pawb sydd ganddo glustie clir

Plant Adda fy mrawd sydd un gnawd a myfi

Ple’r wyt ti, ‘r tenant meddiant mawr

Pob cadarn ryfelwr, pob sawdwr da ei swydd

Pob cangen, glomen glir, sydd dirion yma ar dir

Pob cangen led anllad wir lygad, wawr lon

Pob cariwr syber te a sebon

Pob carwr brigog serchog swyn

Pob carwr mwyn anllad mewn toriad naturiol

Pob carwr mwyn ddynes, clywch hanes achwynion

Pob claerwen glomen glyd cyn pryd priodi

Pob Cristion balch rhyfygus, ystyria

Pob Cristion da ei amynedd, pob lluniedd ddyn llon

Pob Cristion dirion doriad sy a’i fwriad mewn oferedd

Pob Cristion gwiwlon gole ar amod sydd dan rwyme

Pob Cristion gwirion gwaredd, yn gryno mewn gwirionedd

Pob Cristion moddion mwyn, nesewch

Pob Cristion sydd dan grefydd a bedydd ar ei ben

Pob Cristion sy yn byd

Pob Cristion trwy’r wlad mewn rhad ac anrhydedd

Pob cwmniwr, maeddwr meddw

Pob Cymro clir, dowch yma, clywch

Pob Cymro cywir galon, deffrowch mewn pryd

Pob Cymro da radde sy’n disgwyl ers dyddie

Pob Cymro diniwed sy’n meddwl am ei ened

Pob Cymro gwiwlan o hyn allan

Pob Cymro mwyn ei amynedd, dowch yma yn nes

Pob diddan ddyn dedwyddol, deffroed o gwsg naturiol

Pob dyn bydol deddfol doeth sy’n perchen cyfoeth, cofiwch

Pob dyn diniwed, cydwrandawed

Pob dyn diniwed sy yn y byd yn perchen golud gwiwlan

Pob dynes sy am wneud daioni

Pob dynion haelion hylwydd sy’n perchen cred a bedydd

Pob dyn sy’n glyd heb gledi

Pob dyn sy’n perchen bedydd

Pob gradd o Gristnogion naws union, nesewch

Pob gwr a fu a geir i Fon yn rhwyddedd drin Sion yr Heidden

Pob gwraig a gwr, yn siwr nesewch

Pob gwr trwy wlad Gwynedd, pob gwreigan rywiogedd

Pob gwreng a bonheddig, rwy’n cynnig rhoi can

Pob ifanc lan Gymro mewn rhydid sy’n rhodio

Pob meinir gu rhag mwy o gas

Pob meinir ifanc lawen dra chymen sydd i’w chael

Pob meinir luniaredd ber iredd bur ara’

Pob merch a morwyn dda ei chymeriad

Pob pechadur sydd dan yr wybyr

Pob rhyw ddynion sydd ddiddanol mewn einioes dirion anystyriol

Pob rhyw gangen irwen ara’, edrychwch arna’

Pob sawdiwr da ei swydd yn rhwydd am gael yr heddwch

Pob trwm bechadur cnawdol annuwiol, dewch yn nes

Pob un sy ar enw Cristion, deffrowch, deffrowch

Rwyf finne yn gwrando’r swnio ers ennyd

Siarade rhai’n faith am y tri ffigwr saith

Trigolion ein gwlad, Duw Tad a’ch deffrotho

Trigolion yr holl wledydd lawn ufudd, dowch yn nes

Trwy amynedd, Gymry mwynion

Trwy’ch cennad, pob hwsmon, os tirion ddistewch

Trwy ffydd mewn cynnydd canaf

Tydi, bechadur amhur yma

Tydi, ‘r cardotyn melyn moeledd

Wel deffro, bechadur, ac ystyr yn gall

Wel dyma fyd helbulus ddigon

Wel dyma lawenydd, da newydd i ni

Wel dyma’r cydymeth, rhywogath y fall

Wel gwelwch, bawb, mewn gole

Y boneddigion penna’ eu ymddygiad, parchedigol raddol roddiad

Y brodyr un iaith ar daith sydd yn dyfod i gydymgyfarfod

Y cwmni gwaredd lluniedd llon, rwy’n wraig urddasol freiniol fron

Y Cymro mwyn, cais godi

Y Cymry mwyna’, clywch hanes cymanfa

Y chwi, foneddigion haelion hylwydd

Y chwi, modryb Sioned, rwy’n gweled y gwir

Y feinir ifanc fwyn arafedd sydd rywiogedd waredd wych

Y fi ydyw’r emprwr mwya’ o’r byd

Y gwyr a’r holl feibion sydd lawnion y leni

Y meister goludog ardderchog ei ddawn

Y merched ifanc, nac ymdrowch

Y mwynion Gymry, gwnewch ostegu

Yn dy ifienctid, glendid glan, y mae iti yn gyfan gofio

Y ni a fuon, dynion dawnus

Yr hen bechadur difyr daith

Yr holl gybyddion, foelion filie

Yrwan cymrwch siampal, pob dyn sy a’i fryd ar bethe’r byd

Ystyried holl Blant Adda mai damwain yw’r byd yma

Ystyriwn o’n calonne farn Duw a’i drugaredde