Ffrwyth prosiect a ariannwyd gan Fwrdd Gwybodau Celtaidd Prifysgol Cymru yw’r rhan fwyaf o’r deunydd ar y wefan hon. Diolch i nawdd y Bwrdd, penodwyd Dr Alaw Mai Edwards yn gymrawd ymchwil i weithio o dan gyfarwyddyd Dr A Cynfael Lake o Adran y Gymraeg, Prifysgol Abertawe, ac i gasglu ynghyd yr holl faledi o waith Huw Jones o Langwm a ddiogelwyd, naill ai mewn llawysgrifau neu mewn ffynonellau print—yn llyfrau baledi ac yn flodeugerddi. Hyd y gwyddys nid ymddangosodd yr un faled o waith Huw Jones mewn almanac. Cwblhawyd y gwaith hwn yn ystod y flwyddyn Hydref 2006 a Medi 2007 a llwyddwyd i gasglu rhyw ddau gant o faledi i gyd. Cyhoeddwyd detholiad o hanner cant o’r baledi gan y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd yn 2010, sef Detholiad o Faledi Huw Jones ‘Llymgi Penllwyd Llangwm’.