Huw Jones Llangwm

Bywgraffyddol

H Ellis Hughes, Eminent Men of Denbighshire (Liverpool, dim dyddiad), 120

T Mardy Rees, Notable Welshmen (1700–1900) (Carnarvon, 1908)

Geiriadur Bywgraffiadol o Enwogion Cymru (Liverpool, 1870)

E H Rowland, A Biographical Dictionary of Eminent Welshmen (1907)

T R Roberts, Eminent Welshmen (Cardiff & Merthyr Tydfil, 1908)

Cambrian Biography ed. D Silvan Evans (Llanidloes, 1869)

Y Gwyddoniadur Cymreig (1892)

Y Bywgraffiadur Cymreig hyd 1940 (1953)

Cydymaith i Lenyddiaeth Cymru (ail arg., 1997)

New Dictionary of National Biography

Ymdriniaethau

Charles Ashton, Hanes Llenyddiaeth Gymreig o 1651 O.C. hyd 1850 (Liverpool,            [1893]), 230–47

Alaw Mai Edwards ac A Cynfael Lake gol., Detholiad o Faledi Huw Jones ‘Llymgi penllwyd Llangwm’ (Aberystwyth, 2010)

A Cynfael Lake, Huw Jones o Langwm (Caernarfon, 2009)

—, gol., Anterliwtiau Huw Jones o Langwm (Caernarfon, 2000)

Thomas Jones, Beirdd Uwchaled (Lerpwl, 1930), 36–8

Thomas Parry, ‘Yr hen ryfeddod o Langwm’, Y Casglwr 16 (1982), 16

D D Williams & Robert Griffith, Deuddeg o Feirdd y Berwyn (Liverpool, 1910)

Awduron Eraill

G M Ashton gol., Hunangofiant a Llythyrau Twm o’r Nant (Caerdydd, 1964)

G G Evans, Elis y Cowper (Caernarfon, 1995)

I Foulkes gol., Gwaith Thomas Edwards (Liverpool, 1874)

Geraint H Jenkins, ‘‘Dyn glew iawn’: Dafydd Jones o Drefriw 1703–1785, Cadw Tŷ Mewn Cwmwl Tystion (Llandysul, 1990), 175–97

Emyr Wyn Jones, ‘Twm o’r Nant and Sion Dafydd Berson’, Trafodion Cymdeithas             Hanes Sir Ddinbych 30 (1981), 45–72

Siwan M Rosser gol., Bardd Pengwern (Llandybїe, 2007)

William Williams [Caledfryn], ‘Athrylith a gweithion Thomas Edwards, o’r Nant’, Y       Traethodydd, Ebrill 1852, ***

Y baledi

J H Davies,  A Bibliography of Welsh Ballads Printed in the Eighteenth Century            (London, 1911)

Phyllis Kinney, ‘The tunes of the Welsh Christmas Carols (I)’, Canu Gwerin 11            (1988), 28–57

—, ‘The tunes of the Welsh Christmas Carols (II)’, Canu Gwerin 12 (1989), 5–29

A Cynfael Lake, ‘Evan Ellis: gwerthwr baledi a British Oil &c’, Y Traethodydd             CXLIV (1989), 204–14

Dafydd Owen, I Fyd y Faled (Dinbych, 1986)

Siwan M Rosser, Y Ferch ym Myd y Faled (Caerdydd, 2005)

—, ‘Baledi newyddiadurol Elis y Cowper’, Cof Cenedl XXIII (Llandysul, 2008), 67–99

Tom Parry, Baledi’r Ddeunawfed Ganrif (Caerdydd, 1935)

Yr anterliwtiau

G G Evans, ‘Yr anterliwt Gymraeg’, Llên Cymru 1 (1950–1), 83–96, 224–31

Rhiannon Ifans, ‘Celfyddyd y Cantor o’r Nant’, Ysgrifau Beirniadol XXI (Dinbych,             1996), 120–46

—, ‘Cân di bennill…?’: themâu anterliwtiau Twm o’r Nant (Aberystwyth, 1997)

Norah Isaac gol., Tri Chryfion Byd (Llandysul, 1975)

Dafydd Glyn Jones, ‘The interludes’ yn Jarvis, Branwen, ed., A Guide to Welsh             Literature c. 1700–1800 (Cardiff, 2000), 210–55

—, ‘Thomas Williams yr Anterliwtiwr’, Agoriad yr Oes (Tal-y-bont, 2001), 111–55

A Cynfael Lake, ‘Cipdrem ar anterliwtiau Twm o’r Nant’, Llên Cymru 21 (1998), 50–73

—, gol., Anterliwtiau Huw Jones o Langwm (Caernarfon, 2000)

—, ‘Y Methodistiaid trwy lygaid dau o anterliwtwyr y ddeunawfed ganrif, Y        Traethodydd CXL (2000), 25–42

—, ‘Anterliwt Y Brenin Dafydd’, Y Traethodydd CLXII (2007), 89–102

—, ‘Puro’r Anterliwt’, Taliesin 84 (1994), 30–9

—, gol., Ffrewyll y Methodistiaid (Llandybїe, 1998)