Cerdd ar ddull ymddiddan rhwng gŵr ifanc a’i gariad yr hon oedd feichiog ohono ef, yntau yn ei gwrthod hi, yr hon a genir ar Ffilena bob yn ail bennill. Y ferch yn dechrau. | Darllen

Cerdd ar ddull ymddiddan rhwng hen ddynes heb briodi a dynes ifanc yn gweiddi am ŵr, i’w chanu bob yn ail bennill ar Doriad y Dydd. Yr ifanc yn dechrau. | Darllen

Cerdd i’r merched, i’w chanu ar fesur a elwir Cwymp i’r Nant. | Darllen

Cerdd neu ateb cymydoges dlawd oedd yn perchen gŵr meddw a llawer o blant, yr hon a genir ar Neithiwr ac Echnos. | Darllen

Cerdd neu gwynfan merch ifanc wedi colli ei chariad, yr hon a genir ar Y Galon Drom. | Darllen

Cerdd neu gwynfan tosturus merch ifanc am ŵr, yr hon a genir ar Siwsan Lygad-ddu. | Darllen

Cerdd neu gynghorion i ferched ifanc i’w cadw eu hunain fel y bo gweddus, i’w chanu ar Ddiniweidrwydd. | Darllen

Cerdd o gyngor i ferched ifainc ar Ddiniweidrwydd. | Darllen

Cerdd o rybudd i ferched ieuanc ymgadw rhag drwg, i’w chanu ar Duwc o Dero. | Darllen

Cwynfan merch gwedi ufuddhau i’w chariad ac yntau ei gadael hi, i’w ganu ar Elusenni Meistres. | Darllen

Dechrau cerdd i ferch ifanc gwedi i’w chariad ei gwrthod, i’w chanu ar Ddiniweidrwydd. | Darllen

Dechrau cerdd neu gwynfan gŵr ieuanc am ei gariad gan ei chyffelybu hi i’r winllan, i’w chanu ar Y Foes. | Darllen

Dechrau cerdd neu gwynfan merch ieuanc gwedi i’w chariad ei thrwblio hi, i’w chanu ar King’s Farewell. | Darllen

Dechrau cerdd o gyngor i ferched ar Barnad Bwnc. | Darllen

Dechrau cerdd o gyngor i ferched ieuainc ar Belle Isle March. | Darllen

Dechrau cerdd o gyngor i ferched ifainc, i’w chanu ar Gentry’s Velvet. | Darllen

Dechrau cerdd o gyngor i ferched ifainc, i’w chanu ar Fylena. | Darllen

Hanes dwy hen gymdeithwraig a fuasai gynt yn cydyswagro â’i gilydd, ond fe ddigwyddodd i un ohonynt briodi cyn i’r act newydd ddwad allan, a’r llall a fisiodd, ac fel y mae’r ddwy mewn dull ymddiddanol yn cenfigennu wrth ei gilydd a phob un o’r ddwy yn chwennych ffeirio dau gyflwr, i’w chanu ar Gonsêt Gwŷr Dyfi. | Darllen

Un arall ar yr un dull i’w chanu ar fesur a elwir Llef Caer-wynt neu Green Windsor. | Darllen

Ymddiddan rhwng [mab] ifanc a’i gariad ar Y Mesur Newydd. Y mab yn dechrau. | Darllen

Ymddiddan rhwng merch ifanc a gwraig, un yn cwyno am ŵr a’r llall yn lladd ar ei gŵr, i’w chanu ar To my own Mind. Y ferch ifanc yn dechrau. | Darllen