Rhestr o’r cerddi yn ol eu tonau

 

Amorilis

Deffrowch a dowch drwy gadarn ffydd

Dydd da fo i’r hedydd llonydd llwyd

Dydd da i’r trafaeliwr llwyd ei wedd

Ow! deffro Loeger loywber le

Pob gwraig a gwr, yn siwr nesewch

Anhysbys (darn anghyflawn)

#Moddion annwyl, madde, Oen, inni

Barnad Bwnc / Marwnad Mwnc

Dydd da fo i Hywel ffel ei ffydd

Pob dyn diniwed sy yn y byd yn perchen golud gwiwlan

Pob gwr a fu a geir i Fon yn rhwyddedd drin Sion yr Heidden

Y fi ydyw’r emprwr mwya’ o’r byd

Y merched ifanc, nac ymdrowch

Belle Isle March

Blode’r gwinwydd aea’ a gwanwyn

Chwe sir Gwynedd fwynedd fannau

Fy hen gyfeillion, oferddynion

Pob Cymro gwiwlan o hyn allan

Betty Brown

Duw Frenin y nef, O! gwrando fy llef

Siarade rhai’n faith am y tri ffigwr saith

Wel dyma lawenydd, da newydd i ni

Breuddwyd y Frenhines

Cydnesed pob crefftwr, yn wydd ac yn bannwr

Pob gwr trwy wlad Gwynedd, pob gwreigan rywiogedd

Pob ifanc lan Gymro mewn rhydid sy’n rhodio

Bryniau’r Werddon

Gwrandewch alarus gwynion, ochneidion trymion trist

O flaen eich drws, goludog galonnog enwog wr

Pob Cristion sydd dan grefydd a bedydd ar ei ben

Pob trwm bechadur cnawdol annuwiol, dewch yn nes

Calon Drom

I’ch annerch chwi, fy mhriod weddus

Pob claerwen glomen glyd cyn pryd priodi

Charity Meistres / Elusenni Meistres

Dowch, ferched a morynion, i ystyrio ‘nghlwy

Duw Frenin y trugaredd, ti a wnest y nef a’i sylfaen gref

Duw Tad, mae’n gwlad dan gledi

F’odiaethol fwyn gymdeithion, rai mwynion maith

Gwir Frenin nefol gaere, wyt Un a Thri

Mor union rwy’n gyrru annerch i’m gwraig a’m plant

O! Arglwydd hollalluog, Duw Tad o’r nef

O! pob Cymraes a Chymro

Och! alar mawr digymar

Pob Cymro cywir galon, deffrowch mewn pryd

Pob Cymro mwyn ei amynedd, dowch yma yn nes

Pob dyn sy’n perchen bedydd

Pob un sy ar enw Cristion, deffrowch, deffrowch

Trwy amynedd, Gymry mwynion

Trwy ffydd mewn cynnydd canaf

Yrwan cymrwch siampal, pob dyn sy a’i fryd ar bethe’r byd

Codiad yr Ehedydd

Pa beth yw’r ddeilen sydd dan ddwylo

Consêt Gwyr Dyfi

Croeso, ‘r gog lawen a llwydwen ei lliw

Dydd da fo i Gydwybod mewn claear nod clir

Dydd da fo i’m cymdoges fwyn gynnes ei gwawr

Dydd da fo i’m gwr priod hoff hynod ei ffydd

Dydd da fo i’r gwr dawnus, da weddus, di-wawd

Dydd da fo iti, ‘r dafarn, dy diddan a da

Gwrando di, ‘r meddwyn, yn ddygyn dy ddull

Ow! gwrando, Cydwybod, gwyn ormod gen-i

Pob Cristion da ei amynedd, pob lluniedd ddyn llon

Pob gradd o Gristnogion naws union, nesewch

Wel deffro, bechadur, ac ystyr yn gall

Y meister goludog ardderchog ei ddawn

Consêt y Capten Morgan

Pob Cymro clir, dowch yma, clywch

Crimson Felfed

Dihuned pob rhyw Gymro i gofio’r Arglwydd cyfion

Dydi, bechadur bydol, un haeddol, ystyr heddiw

Fy modyr cyfoethogion, rai caled galon, gwyliwch

Gwlad Canaan sydd fendigaid i’r enaid yn wirionedd

Ow! ‘r cyfaill anfodlongar, maith alar

Pob Cristion dirion doriad sy a’i fwriad mewn oferedd

Y Cymro mwyn, cais godi

Cwymp i’r Nant

Pob cangen led anllad wir lygad, wawr lon

Cwymp / Cwympiad y Dail

Cydneswch yma, bawb, yn glir i ystyried gwir ystori

Pa beth yw’ch busnes fod ffordd yma

Pawb sydd ganddo glustie clir

Yn dy ifienctid, glendid glan, y mae iti yn gyfan gofio

Yr hen bechadur difyr daith

Cyfarfod Da

Cydblethwn gerdd fwyn ar dwyn yn llawn donie

Y brodyr un iaith ar daith sydd yn dyfod i gydymgyfarfod

Cyhydedd Hir

Y Cymry mwyna’, clywch hanes cymanfa

Diniweidrwydd

Fy hen gymdogion, clywch gynghorion

Pob rhyw gangen irwen ara’, edrychwch arna’

Y feinir ifanc fwyn arafedd sydd rywiogedd waredd wych

Down with the Roundheads

I’r Arglwydd cenwch newydd gan

Duwc o Dero

Gwraig y cybydd dedwydd dwys

Pob meinir gu rhag mwy o gas

Dydd Llun y Bore

Clodforwn am rodd o fodd y Gorucha’

Cydglymwn fawr glod ar ddiwrnod hyfrydol

Cydgodwn trwy’n gwlad, gwnawn ganiad ar gynnydd

Cydneswch ynghyd un fryd yn hyfrydol

Da dylen roi’n bryd i gydgadw

Doed pob oferddyn yn un efo a nyni

Plant Adda fy mrawd sydd un gnawd a myfi

Pob Cristion trwy’r wlad mewn rhad ac anrhydedd

Elusenni Meistres, gw. Charity Meistres

Ffarwél Brydain / Jermin Clo

Dowch, Gristnogion cywir galon

Ffarwel i’m cangen liwus lawen

Gyrru’r ydwyf mor garedig at ffrind unig diddig da

Holl brydyddion fuddiol foddion sydd Gristnogion

Ffarwél Ned Puw

Cyd-rown y bore o’n gene gan i’r dilys lan Nadolig

Fylena

Ow! f’annwyl gariad i, gwrandewch fy ngwaedd a’m cri

Pob cangen, glomen glir, sydd dirion yma ar dir

Pob Cristion sy yn byd

Gentry’s Velvet

Lliw rhosyn yr ha’ sy heb golli ei gair da

Glan Medd-dod Mwyn

Braf ydy’ch bywolieth, wr llyweth, yn llan

Pob gwreng a bonheddig, rwy’n cynnig rhoi can

Wel dyma’r cydymeth, rhywogath y fall

God Save the King

O! Arglwydd, clyw gwynion dewisol dy weision

Greece and Troy

Chwi, frodyr, ymhyfrydwch, a chydbarhaed brawdgarwch

Hil Adda hen, dihunwch

Hil Adda ufudda’ foddol

Myfyriwch, holl Gristnogion, a gwyliwch rhag i’r galon

Pob Cristion gwirion gwaredd, yn gryno mewn gwirionedd

Pob Cristion gwiwlon gole ar amod sydd dan rwyme

Pob diddan ddyn dedwyddol, deffroed o gwsg naturiol

Green Windsor = Llef Caer-wynt

Gwrandewch, y glan deulu, felly mae f’ewyllys

Pob carwr mwyn anllad mewn toriad naturiol

Pob carwr mwyn ddynes, clywch hanes achwynion

Pob meinir luniaredd ber iredd bur ara’

Y gwyr a’r holl feibion sydd lawnion y leni

Gwêl yr Adeilad

Balchder ar y cynta’ i ddiogofaint ddygodd Efa

Chwi weision unDuw Iesu

Deffroed, deffroed pob Cristion

O! ddyn, O! ddyn, ystyria dy gyflwr gynt yn Adda

Pob Cristion balch rhyfygus, ystyria

Pob dyn sy’n glyd heb gledi

Pob dynes sy am wneud daioni

Pob dynion haelion hylwydd sy’n perchen cred a bedydd

Wel gwelwch, bawb, mewn gole

Ystyried holl Blant Adda mai damwain yw’r byd yma

Ystyriwn o’n calonne farn Duw a’i drugaredde

Heart of Oak

Cydneswch, holl Gymry, gan dannu yr un don

Doed holl foneddigion, gwyr tirion eu tai

Gwrandewch, fy nghymdogion, fy nghwynion a ‘nghost

Gwrandewch, y tenantied, o bared i bost

Trwy’ch cennad, pob hwsmon, os tirion ddistewch

Hen Bennill

Deffro, Gristion, ac ystyria

Hitin Dincer

O! gwae holl wragedd mwynedd meinion

Ow! beth a wnawn gan gyflawn drymder

Pob cariwr syber te a sebon

Tydi, ‘r cardotyn melyn moeledd

Wel dyma fyd helbulus ddigon

Y chwi, foneddigion haelion hylwydd

Hunting the Hare

Ow! hen dyrnas Loeger sy a’i nifer yn wan

Jermin Clo, gw. Ffarwêl Brydain

King’s Farewell, gw. Ymadawiad y Brenin

King James’ Delight, gw. Jermin Clo

King’s Round

Bun fain gain gu, harddwch tegwch ty

Leave Land y Ffordd Fyrraf

Pob dyn bydol deddfol doeth sy’n perchen cyfoeth, cofiwch

Leave Land

Gan Jacob wir achles roedd deuddeg mab cynnes

Nid oes neb heb ei feie medd gair Ysgrythure

Pob Cymro da radde sy’n disgwyl ers dyddie

Let Mary Live Long

Ow! f’annwyl blant i, fy nghri sydd dosturus

Pob sawdiwr da ei swydd yn rhwydd am gael yr heddwch

Trigolion ein gwlad, Duw Tad a’ch deffrotho

Llef Caer-wynt, gw. Green Windsor

Malltod Dolgellau

Fy mrawd Hywel, clyw f’anghaffel

Monday Morning, gw. Dydd Llun y Bore

Mwynen Mai

Gwrandewch, y Cymry hawddgar

Neithiwr ac Echnos

Dowch yn nes, y llancie swagar

Gwrandewch ar adrodd hanes trwstan

Rwyf finne yn gwrando’r swnio ers ennyd

Princess Royal, gw. Y Dywysoges Frenhinol

Sawdl y Fuwch

Pob meinir ifanc lawen dra chymen sydd i’w chael

Siwsan Lygad-ddu

Ow! ‘r holl gybyddion breision bryd

Pob carwr brigog serchog swyn

Susanna

Dyma ddiwrnod gorfoleddus

Duw, nefol awdur yr eneidie

Holl Gristnogion, dynion dawnus

Y boneddigion penna’ eu ymddygiad, parchedigol raddol roddiad

Synselia, gw. Betty Brown

To my own Mind

Y chwi, modryb Sioned, rwy’n gweled y gwir

Toriad y Dydd

Ai merch rhyw denant bychan, anniddan wyt yn awr

Cydunwn, Brotestanied, deffrown ar doriad dydd

Fy hen gyfnither Mari oedd gynt yn firi ar fanc

Gwraig y dafarn hoyw, oes yma gwrw i’w gael

Naturieth pawb sy at arian mor llydan ym mhob lle

Trigolion yr holl wledydd lawn ufudd, dowch yn nes

Traethodl

Pob Cymro diniwed sy’n meddwl am ei ened

Triban

Dechreue’r meddwyn alw

Fy ffrins a’m cymydogion

Troad y Dröell

Pob cadarn ryfelwr, pob sawdwr da ei swydd

Trymder y Mab

Holl wyr yr eglwys wastad wedd

Ple’r wyt ti, ‘r tenant meddiant mawr

Well Met, gw. Cyfarfod Da

Y Ceiliog Du

O! Dduw trugarog, rywiog Ri

Ow! fy ngeneth lyweth lon

Y Consymsiwn

Pob Cristion moddion mwyn, nesewch

Y Cowper Mwyn

Dyrchafwn ein llef, edrychwn tua’r nef

Y Dywysoges Frenhinol / Princess Royal

Fy morwyn oedd doe fawr i mi

O! Arglwydd nefol freiniol fri

Y cwmni gwaredd lluniedd llon, rwy’n wraig urddasol freiniol fron

Y Fedle Fawr

Holl wyr a gwragedd Deau a Gwynedd

Och! fe’m rhodded mewn caethiwed

Pob dyn diniwed, cydwrandawed

Pob pechadur sydd dan yr wybyr

Y mwynion Gymry, gwnewch ostegu

Y Foes

Dowch yn hyddysg, fawrddysg feirddion,

Holl brydyddion gwiwlon gole

Holl drigolion gwiwlon, gwelwch

Pob cwmniwr, maeddwr meddw

Yr holl gybyddion, foelion filie

Ymadawiad y Brenin

Am f’annwyl briod rydw-i ‘n cwynfan

Deffro, ‘r Cymro, heb ruso’n brysur

Dydd da fo i’r gog luosog leisie

#On’d ydyw ei le fo yn fwy parchedig na gwynie maswedd ganu miwsig

Pob merch a morwyn dda ei chymeriad

Pob rhyw ddynion sydd ddiddanol mewn einioes dirion anystyriol

Tydi, bechadur amhur yma

Y ni a fuon, dynion dawnus

Y Mesur Newydd

Ow! gwrando, fy nghariad, wir leuad wawr lon