Cerdd ar ddull ymddiddan rhwng meddwyn a’i wraig, y hi yn ei geisio ef adref ac yntau yn nacáu, i’w chanu bob yn ail bennill ar Gonsêt Gwŷr Dyfi. | Darllen

Cerdd ar ddull ymddiddan rhwng y meddwyn a’i wraig, y meddwyn yn gofyn pa achos y dôi hi i’w nôl adref a hithau yn ateb bob yn ail linell trwy’r pennill ar Gwymp y Dail. Y mae G yn arwyddocáu’r gŵr a’r W yn arwyddocáu’r wraig. | Darllen

Cerdd neu gynghorion yn erbyn medd-dod, i’w chanu ar King’s Farewell neu Ymadawiad y Brenin. | Darllen

Cerdd neu ymddiddan rhwng gŵr wedi meddwi a’r wraig yn ei geisio adref, i’w chanu ar Glan Medd-dod Mwyn. | Darllen

Cerdd o ymddiddan rhwng yr oferddyn a’r dafarnwraig, i’w chanu ar Doriad y Dydd. | Darllen

Cerdd yn erbyn medd-dod, i’w chanu ar Gonsêt Gwŷr Dyfi. | Darllen

Cyffes yr oferddyn drannoeth ar ôl gwario’r cwbl ar Belle IsleMarch. | Darllen

Dechrau cerdd ar ddull ymddiddan rhwng y meddw a’i gydwybod cyn myned i’r farn bob yn ail bennill, ar Gonsêt Gwŷr Dyfi. | Darllen

Dechrau cerdd ar ddull ymddiddan rhwng y prydydd a’r gog, sef y prydydd yn dyfod o’r dafarn ar fore dydd Sul ac yn clywed y gog, hithau yn ei geryddu ef am ei feiau ac yn eigynghori i wellhau ei fuchedd, i’w chanu ar Gonsêt Gwŷr Dyfi. | Darllen

Dechrau cerdd neu ymroad oferddyn i ymadael â’r dafarn, i’w chanu ar Y Consymsiwn. | Darllen

Dechrau cerdd newydd ar fesur Triban. Ymddiddan rhwng y meddwyn a gwraig y dafarn ar ôl i’r arian ddarfod. | Darllen

Dechrau cerdd o hanes y meddwon ar fesur a elwir Dydd Llun y Bore. | Darllen

Dechrau cerdd yn erbyn medd-dod neu rybudd i bawb edifarhau ac ymadael ag ef mewn amser, i’w chanu ar Freuddwyd y Frenhines. | Darllen

Fel y digwyddodd i’r prydydd fod mewn tŷ tafarn pan ddaeth ysgowlwraig flin i nôl y gŵr adref, a’r ymddiddan a fu rhyngddynt ar Lan Medd-dod Mwyn. | Darllen

Ymddiddanion rhwng y meddwon a’r tafarne bob yn ail bennill ar Gonsêt Gwŷr Dyfi neu Loath to Depart. | Darllen