Anerchiad Huw Jones, y prydydd, o’r Amwythig at y Cymry, i’w chanu ar Leave Land. | Darllen

Ar Elusenni Meistres. | Darllen

Ar Synselia. | Darllen

Cerdd tros wraig oedd yn dioddef caethiwed a charchar gan ei gŵr ei hunan, i’w chanu ar dôn Y Ceiliog Du. | Darllen

Dau bennill malandein, i’w canu ar King’s Round. | Darllen

Dau bennill o ffarwél i enterliwt, ar fesur a elwir King’s Farewell. | Darllen

Dechrau cerdd neu gynghanedd newydd sydd yn gosod allan yn eglur ran o’r ystyriaethau sydd yn y llyfr hwn fel y gallo pawb eu deall yn haws. | Darllen

Pennill ar Leave Land. | Darllen

Penillion o ddychymyg, i’w canu ar LeaveLand. | Darllen