Baledi bywgraffyddol

 

Cerdd newydd neu gwynfan dyn trafferthus wedi bod mewn caethiwed a charchar, fel y mae yn clodfori Duw am ei warediad ac yn datgan ei drugareddau ym mhob oes i’r gostyngedig a’r ufudd galon a’i fawr allu i gosbi’r balch a’r anniolchgar. | Darllen

Cerdd i’w chanu ar Dôn Y Ceiliog Du. | Darllen

Dechrau dau bennill ar Charity Meistres. | Darllen

Huw Jones siopwr Llangwm yn sir Dinbych, yr hwn oedd yn Jêl Rhuthun am ddyled ac a wnaeth gerdd iddo ei hunan, i’w chanu ar Barnad Bwnc. | Darllen