Baledi ymddiddan yn null yr anterliwt

 

Cerdd ar ddull ymddiddan rhwng Cenfigen a Chariad Perffaith ar Amorillis. | Darllen

Cerdd ar ddull ymddiddan rhwng Cydwybod a Ffalster neu yn dangos y modd y mae Ffalster yn troi Cydwybod, i’w chanu ar Gonsêt Gwŷr Dyfi. | Darllen

Cerdd ar ddull ymddiddan rhwng y cardotyn a’r cybydd, i’w chanu bob yn ail bennill ar Gonsêt Gwŷr Dyfi. | Darllen

Cwynfan neu edifeirwch y cybydd yn awr angau, i’w ganu ar Charity Meistres. | Darllen

Cerdd newydd ar ddull ymddiddan rhwng y cybydd a’r Angau, i’w chanu ar Gonsêt Gwŷr Dyfi. | Darllen

Cerdd newydd neu ymffrost Balchder o’i anrhydedd a’i lywodraeth a’r amryw orchestion a wnaeth yn y byd, i’w chanu ar Barnad Bwnc. | Darllen

Cerdd o goffadwriaeth am yr ardderchog arglwydd yn y dyddiau gynt, yr hwn a elwir Trugaredd a fu farw 12 dydd o fis Ionawr 1755, i’w chanu ar Gonsêt Gwŷr Dyfi. | Darllen

Dau bennill i henaint, i’w canu ar King’s Farewell. | Darllen

Dechrau cerdd ar ddull ymddiddan rhwng cardotyn a’r cybydd, i’w chanu bob yn ail bennill ar Fryniau’r Werddon. | Darllen

Dechrau cerdd ar fesur a elwir Cow Heel neu Sawdl y Fuwch. | Darllen

Ymffrost Balchder o’i anrhydedd a’i wyrthiau a’i ddrygioni o ddechreuad y byd i’r awr hon ar Monday Morning. | Darllen