Annerch y byw a’r marw

 

Cerdd ar ddydd dyfodiad Syr Watgyn Williams Wynn o Wynnstay, Bart., yn un ar hugain oed, yr hon a genir ar Susanna. | Darllen

Cerdd ar ddyfodiad Henry Corbed Owen o Ynysymaengwyn, Esq., yn un ar hugain oed, i’w chanu ar Monday Morning. | Darllen

Cerdd a wnaed ar ddydd bedydd Richard Hughes Llwyd Esq., aer Gwerclas, i’w chanu ar Monday Morning. | Darllen

Cerdd neu ddanfoniad gwraig at ei gŵr oedd gwedi ei gadael a myned i Lundain, i’w chanu ar Y Galon Drom. | Darllen

Cerdd neu gynghorion i deulu oedd yn galaru ar ôl bachgen deg oed yr hwn a gladdesid, i’w chanu ar King’s Farewell. | Darllen

Cerdd newydd a wnaed i gaseg Hywel Lloyd o Hafodunnos, Esq., i’w chanu ar Belle IsleMarch. | Darllen

Cerdd newydd i annerch Owen Jones o Gaergybi oddi wrth ei hen ffrind John Morris, yr hwn aeth yn un o filisia sir Ddinbych, i’w chanu ar Ffarwél Brydain. | Darllen

Cerdd newydd i’r anrhydeddus Esgwiar Robert Watgyn Wynne o Garthmeilo ac amryw fannau, yr hon a genir ar Heart of Oak. | Darllen

Cerdd o fawl i Syr Nicholas Baily, marchog sir Fôn, i’w chanu ar Y Foes. | Darllen

Cerdd i’w chanu ar Monday Morning o fawl i bobl ifainc ar ddydd eu priodas. | Darllen

Dau bennill a wnaed ar ddydd priodas Edward Lloyd o Drefnant, yn sir Drefaldwyn, Esq., ac aeres Maesmor, y rhain a genir ar Belle IsleMarch. | Darllen

Dau bennill o fawl i Mr John Jones, sef aer Rhoswnws, i’w canu ar Well Met. | Darllen

Dechrau barnad o ymddiddan rhwng gŵr a gwraig bob yn ail bennill, i’w ganu ar Ymadawiad y Brenin. | Darllen

Dechrau cerdd ar ddull ymddiddan rhwng y byw a’r marw, sef gwraig yn cwyno ar ôl ei gŵr ac yntau yn ei hateb bob yn ail bennill, ar Y Fedle Fawr. | Darllen

Dechrau cerdd ar Elusenni Meistres o goffadwriaeth am Grace Williams o’r Tŷ yn y Llan yn Aber. | Darllen

Dechrau cerdd neu goffadwriaeth alar am Elizabeth Jones o’r Fron, Llangwm, i’w chanu ar Gwêl yr Adeilad. | Darllen

Dechrau cerdd o ffarwél gŵr i’w wraig, i’w chanu ar Jerming Clo. | Darllen

Dechrau cerdd o goffadwriaeth am Jane Evans ar ddull ymddiddan rhwng ei meistres a hithau neu y byw a’r marw bob yn ail odl, i’w ganu ar Brinses Reiol. Yr hon oedd Jane Evans, merch Ifan Siôn o Dywysog oedd yn aros yn Llangwm efo’i chefnder ac y daeth i Nantglyn i’w chladdu. | Darllen

[Moliant i wrthrych anhysbys]. | Darllen

Penillion o glod haeddedigol i’r milwr yr hwn a elwir yn gyffredin Siôn Ben Dre’, i’w canu ar Let Mary Live Long. | Darllen