Ymryson y te a’r cwrw

 

Breuddwyd y prydydd ar Hitin Dincer. | Darllen

Cerdd fel y darfu i’r anrhydeddus farchog Siôn yr Haidd a’i ewyllyswyr da gyfodi yn erbyn y traws feddiannwr, sef Morgan Rondol, ac ar ychydig o amser ei ddinistrio ef a’i ganlynwyr, ar fesur a elwir Barnad Mwnc. | Darllen

Cerdd newydd ar ddull ymddiddan rhwng dwy o’r dail neu’r llysiau anrhydeddusaf yn ein gwlad, un a elwir Llysiau’r Bendro neu Hops, a’r llall a elwir Berw’r Merched, neu De, yr hon a genir ar Godiad yr Ehedydd. Yr Hops yn dechrau. | Darllen

Cerdd newydd neu gwynfan tosturus am y pendefig anrhydeddus Morgan Rondol, yr hwn a dorrodd i fyny yn y flwyddyn 1764, yr hon a genir ar Hitin Dincer. | Darllen 

Cerdd newydd neu hanes fel y tyfodd ymrafael mawr yng Nghymru rhwng dau ŵr bonheddig, un anrhydeddus Gymro genedigol o’n gwlad ni a elwir yn gyffredin Syr John yr Haidd neu Gwrw a’r llall gwag ymdeithydd o wledydd pellennig tros y môr a elwir Morgan Randol yn Gymraeg ac yn Saesoneg ‘Tea’, yr hwn a geisiodd drawsfyned yn farchog yn lle Sir John, i’w chanu ar Hitin Dincer. | Darllen

Dechrau awdl brith ddigri’ neu hanes dadlyddiaeth fu rhwng y gwŷr a’r gwragedd ynghylch yr haidd, y gwŷr a fynnai ei wneuthur yn gwrw a’r gwragedd a fynnai ei wneuthur o yn fara, yr hon ddadl a gynhaliwyd yn y Bala, Mehefin 23, 1758. | Darllen