Y byd sydd ohoni

 

Carol a wnaed i gymdeithas o Gymry neu drigolion Betws Gwerful Goch sydd yn cyduno i amddiffyn ei gilydd mewn adfyd, i’w ganu ar Greece and Troy. | Darllen

Carol clwb ar Greece and Troy, yr hwn a wnaed i’w ganu ddydd Iau Dyrchafael. | Darllen

Carol gwedi ei gyfieithu i glwb ar fesur a elwir Cyfarfod Da. | Darllen

Cerdd a wnaed o gwynfan tros amryw bobl a gadd lawer o gwrw a licers yn rhad wrth gadw elecsiwnau y flwyddyn ddiwethaf, ac fel y gellir yn drymllyd feddwl na welant yrhawg y fath beth, i’w chanu ar Y Foes. | Darllen

Cerdd ar ddull ymddiddan rhwng Ahab a Jesebel, neu yn hytrach gŵr a gwraig yn yr oes bresennol gwedi dwyn tyddyn cymydog tlawd, i’w chanu ar Betty Brown, bob yn ail bennill. Y gŵr yn dechrau. | Darllen

Cerdd ar ddull ymddiddan rhwng dwy gymdoges, sef gwraig y cybydd a gwraig yr oferddyn, i’w chanu ar Amorillis. | Darllen

Cerdd newydd ar ddull ymddiddan rhwng dau gyfaill, sef anfodlongar a dioddefgar, anfodlongar yn achwyn ei gam o achos colli ei dŷ a dioddefgar yn ei gynghori i fod yn esmwyth, y dial Duw am gamwedd, yr hon a genir ar Grimson Felfed. | Darllen

Cerdd newydd ar ddull ymddiddan rhwng merch fonheddig a merch y tenant o achos eu bod yn rhy falch, yr hon a genir ar Doriad y Dydd. Y ferch fonheddig yn dechrau. | Darllen

Cerdd newydd i’w chanu ar Duwc o Dero neu Mouse in Mill, neu ymddiddan rhwng gwraig yr oferddyn a gwraig y cybydd bob yn ail bennill. Gwraig yr oferddyn yn dechrau. | Darllen

Cerdd newydd neu gwynfan tosturus y cybyddion am fod y farchnad mor isel a’r byd cystal ar bobl dylodion, i’w chanu ar Hitin Dincer. | Darllen

Cerdd newydd neu gwynfan y rhan fwyaf o drigolion Cymru am yr holl ddarnau aur ac arian a fu anrhydeddus yn ein plith, y rhai aethant lle na welir byth un ohonynt, yr hon gerdd a genir ar Doriad y Dydd. | Darllen

Cerdd newydd o glod haeddedigol i anrhydeddus foneddigion sir Fôn y rhain oedd yn rhoi eu fotau a’u interest gyda’r Arglwydd Bwclai o’r Baron Hill, yr hon a genir ar Y Foes. | Darllen

Cerdd newydd o gwynfan yr hwsmon trafferthus o achos y trethi a’r degwm ar Heart of Oak. | Darllen

Cerdd newydd yn adrodd costus drafael y porthmyn, a genir ar Heart of Oak. | Darllen

Cerdd newydd yn adrodd waeled ac mor ddi-barch yw dyn tlawd ac mor ddigariad gan bawb, ac yn dymuned arno wneud rhyw ddyfais arall os myn blesio pobl y byd yma, i’w chanu ar Hitin Dincer. | Darllen

Cerdd newydd yn ddwy ran: un o gwynfan i’r cybyddion sydd wedi cael colled yn eu haur y leni a’r llall o gwynfan i’r tylodion gan dosted eu byd, yr hon a genir ar Siwsan Lygad-ddu. | Darllen

Cerdd o glod i filisia sir Fôn, i’w chanu ar Monday Morning. | Darllen

Cerdd yn dangos fod natur pob math o ddyn at arian yn fwy na dim arall, yr hon a genir ar Doriad y Dydd. | Darllen

Credo’r gŵr goludog neu glodforedd y pwrs a’r arian, i’w chanu ar Y Foes. | Darllen

Cwynfan yr hwsmon trafferthus, i’w ganu ar Heart of Oak. | Darllen

Dechrau cerdd neu gwynfan tosturus dau frawd goludog ynghylch gostyngiad y farchnad, y rhain a fu’n ymddiddan yn gysurus ynghylch ei chodiad gynt, i’w chanu bob yn ail odl ar Falltod Dolgellau. | Darllen

Dirifau digrifiol o ymddiddan rhwng dau gerlyn didrugaredd am godiad y farchnad, fel y maent yn tynnu atynt eu hunain ac yn dyfeisio pa ffordd y casglant fwyaf o arian, ar Barnad Bwnc. | Darllen

Ychydig o benillion i ŵr ieuanc oedd wedi mynd yn sawdwr i ganu ffarwél i’r wlad ar Charity Meistres. | Darllen

Ychydig o benillion ynghylch dechreuad a chodiad yr ymenyn gyda chwynfan y tylodion ar ei ôl, y rhain a genir ar Freuddwyd y Frenhines. | Darllen

Ymddiddan rhwng y Meistr Tir a’r Tenant ar Drymder y Mab. Y Meistr Tir yn dechrau. | Darllen