Rhyfeloedd

  

Cerdd ar ddull ymddiddan rhwng y bardd a’r ehedydd ynghylch y rhyfel a’r blinder sydd yn yr amser presennol, i’w chanu ar Amorillis. | Darllen

Cerdd newydd neu gwynfan teyrnas Loegr ar drigolion America am eu bod yn gwrthryfela i’w herbyn ar ddull anfoniad mam at ei phlant, yr hon a genir ar Let Mary Live Long. | Darllen

Cerdd newydd neu ychydig o grybwylliad am y mawr dymestl neu’r rhyfel presennol y mae gwŷr Ysbaen yn ei ddarparu i’n herbyn, gyda rhybudd i wŷr Lloegr alw ar Dduw, i’w chanu ar Amorillis. | Darllen

Cerdd newydd ym mherthynas y rhyfel presennol sydd yn America, gan gyffelybu’r ymbleidio neu’r sectiau yn y deyrnas yma a rhyfel yr America i’r goleuni gogleddol sydd i’w weled yn yr wybr ers 66 o flynyddoedd, i’w chanu ar Elusenni Meistres. | Darllen

Cerdd newydd ym mherthynas y rhyfel presennol yn America, yn gosod allan mai oferedd yw daroganau a brudiau ac yn dangos mai ordinhad Duw yw’r cwbl, i’w chanu ar Gwêl yr Adeilad. | Darllen

Cerdd o atebiad y plant i’w mam neu anfoniad Americans i Loegr, i’w chanu ar Hunting the Hare. | Darllen

Cerdd o gwynfan am y byd helbulus sydd ar fôr a thir, ar God Save the King. | Darllen

Cwynfan gwŷr Ffrainc am ychwaneg o luniaeth o Loegr, i’w chanu ar Hitin Dincer. | Darllen

Dechrau cerdd ar ddull ymddiddan rhwng y prydydd a’r gog ynghylch yr amser presennol, i’w chanu ar King’s Farewell. | Darllen

Dechrau cerdd neu rybudd i Loegr edifarhau a galw ar Dduw mewn amser, i’w chanu ar Gonsêt Gwŷr Dyfi. | Darllen

Dechrau cerdd o goffadwriaeth am orfoleddus lwyddiant brenin Prwsia ar ei holl elynion gyda chywir hanes am gymaint a laddodd a chymaint oedd i’w erbyn, i’w chanu ar Gwymp y Dail. | Darllen

Ychydig o hanes y fatel fu’n ddiweddar mewn ynys a elwir Gansi lle darfu i’r Ffrancod feddwl eu bod wedi ei hennill hi, a thrwy ryfedd ragluniaeth Duw fel y darfu i ychydig nifer o wŷr Lloegr eu gorchfygu nhw, ar Droad y Droell. | Darllen